Náhodné poškodenie pri manipulácii (ADH)

Na tejto stránke je možné zakúpiť pre vybrané prémiové zariadenie SAMSUNG balíčky rozšírenej záruky.

Balíčky rozšírenia záruky ADH sú určené na kúpu len s novým zariadením. Baličiek možno zakúpiť do 14-tich kalendárnych dní od dátumu zakúpenia nového prístroja. Dátum zakúpenia balíčka ADH bude v prípade požiadavky na servis porovnaný servisným strediskom s nákupným dokladom zariadenia a v prípade rozporu s touto podmienkou bude požiadavka na opravu bez náhrady zamietnutý.

Po vyplnení objednávkového formulára budete presmerovaní na platbu kartou, po zaplatení Vám bude odoslaný doklad o platbe a záručný certifikát.

Viac informácií získate zdarma na našej zákazníckej linke SAMSUNG na telefónnom čísle 0800 726 786.

Registrace objednávky

Informácie o zariadenie

Tento balík rozšírenej záruky zahŕňa jednu opravu poškodenia zariadení (mechanické poškodenie, vniknutie kvapaliny), ktorá vznikla dôsledkom neočakávaného a neúmyselného konania zákazníka a to v rámci jedného roka od zakúpenia produktu. Pri uplatnení nároku bude zákazníkovi účtovaná pevná suma ako spoluúčasť na oprave a to vo výške 35Eur bez DPH

cena: 52 Eur bez DPH
cena: 62.4 Eur s DPH

Tento balík rozšírenej záruky zahŕňa celkom dve opravy poškodenia zariadení (mechanické poškodenie, vniknutie kvapaliny), ktoré vznikli dôsledkom neočakávaného a neúmyselného konania zákazníka a to jednu opravu ročne po dobu dvoch rokov od zakúpenia produktu. Pri uplatnení nároku bude zákazníkovi účtovaná pevná suma ako spoluúčasť na každej oprave a to vo výške 35Eur bez DPH.

cena: 85 Eur bez DPH
cena: 102 Eur s DPH
Osobné údaje